De Nederlandse Vacuümvereniging (NEVAC) bevordert de uitwisseling van kennis op het gebied van vacuümtechniek door het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten, excursies en een uitgebreid cursusprogramma.

Agenda

Clean Event Design, production, assembly and packaging An experts view on cleanliness
The cleaning of components is one of the critical steps in modern production processes. Whether it comes to ensuring the required cleanliness for subsequent steps in the process, or guaranteeing the quality and functionality of the component to be cleaned, the cleaning of components is a crucial step in many industries, such as metal working and processing, automotive, medical technology, and aerospace.
Website
AVS Webinar: Atomic Layer Deposition from an Applications Location: Virtual/Online

Website

Over the last two decades Atomic Layer Deposition (ALD) has become a key enabling method with a multitude of applications benefiting from the (ultra)thin films that can be prepared with precise thickness control and with unparalleled uniformity and conformality on substrates with a demanding surface topology.

In this webinar the method of ALD will be presented with a focus on various applications of ALD: both in the lab and in the fab; from high volume manufacturing to niche markets; from emerging technologies to proof-of-concepts. Special attention will be given to the key features that ALD provides for these specific applications as well as the associated ALD configurations and types of equipment.
91st IUVSTA Workshop “Surface Chemistry of Catalytic Systems” Rehevot, Israel
Chemical reactions occurring at the solid/gas and solid/liquid interfaces control the functionality of a variety of energy materials used in fuel cells, batteries, and catalysts. Development of various tools that enables collecting spectroscopy and microscopy data at the molecular level and at the lower nanometer scale is essential for providing new insights into chemical reactions on energy-related interfaces. The workshop will focus on the recent technical developments of spectroscopy and microscopy techniques and their utilization for basic understanding of energy materials. More specifically, this workshop will explore the development of ambient pressure x-ray and vibrational spectroscopies and scanning probe microscopies, and their utilization on monitoring the surface reactions on heterogeneous catalysts.
Website
60 jaar NEVAC Het zestigjarig bestaan van de NEVAC wordt gevierd in Museum Boerhaave in Leiden.
Noteer deze datum alvast in je agenda!
Fysica 2022 In 2022 FYSICA will take place on Friday 22 April. Block this date in your diary!

meer agendaNieuws

NIEUWS VANUIT HET BESTUUR
2022-01-03
Beste leden van de NEVAC,

Allereerst willen wij jullie de beste wensen overbrengen voor het nieuwe jaar.
Recent zijn de posities van penningmeester en secretaris opgevuld waardoor wij weer een volledig bestuur hebben.
Voor het penningmeesterschap hebben wij een administratiekantoor ingeschakeld, die de administratie kan moderniseren en professionaliseren. Daar hoort ook de inning van de jaarlijkse contributie van de leden bij.

U zou de vereniging helpen door toestemming te geven uw contributie voortaan automatisch van uw bankrekening te mogen afschrijven.
Daarmee geeft u aan de NEVAC toestemming om bij uw bank een verzoek in te dienen het contributiebedrag automatisch te betalen en aan de bank om dat bedrag aan ons over te maken.
Bij een aantal banken kunt u dat ook zelf regelen via internetbankieren. De keus is aan u om het zelf te regelen bij uw bank of om het formulier aan ons te retourneren.
Voorafgaand aan een incasso krijgt u altijd een melding (factuur) van ons dat het bedrag binnenkort geïncasseerd zal gaan worden. U hoeft daarna niets meer te doen. De factuur wordt automatisch betaald.

Niet eens met de afschrijving? U kunt het bedrag altijd binnen 8 weken, zonder opgaaf van reden, laten storneren. U regelt dat eenvoudig via internetbankieren bij uw eigen bank.
Veel dank!

Download het machtigingsformulier voor een doorlopende incasso voor gewone leden en studentleden. (Niet voor bedrijfsleden)

Bestuur NEVAC
Fred Schenkel, René Erkelens,
Ingmar Swart en Sense Jan van der Molen

NEVAC 60 JAAR!
2021-12-24
Met trots kunnen wij melden dat wij, op 13 april ons 60-jarig bestaan gaan vieren in het Boerhaave Museum in Leiden.

De NEVAC-dag wordt in samenwerking met Leiden 2022 georganiseerd.
Leiden is in 2022 European City of Science. Het hele jaar door worden er evenementen georganiseerd met betrekking tot de wetenschap.

Met enige trots kunnen wij melden dat 13 april 2022 in het teken zal staan van vacuüm.
Een van die activiteiten die dag zal de viering van het 60-jarig bestaan van de NEVAC zijn.
De NEVAC-dag zal gehouden worden in het Boerhaave Museum in Leiden.

Wilt u een bijdrage leveren aan deze feestelijke dag of heeft u ideeën? Dan kunt u contact opnemen met het organisatiecomité.

Fred Schenkel,
Gertjan van Baarle,
Guido Stam en Sense Jan van der Molen

Simulating the Pressure in an Ultrahigh Vacuum System
2021-08-19
Vera Erends publiceerde in november 2020 het artikel Verificatie en validatie van ultrahoogvacuümsimulaties voor de ETpathfinder in het NEVAC blad. De Engelse vertaling is nu verschenen op de website van Comsol.

Welkom secretaris Fred Schenkel, NEVAC zoekt penningmeester
2021-07-02
De NEVAC is verheugd dat Fred Schenkel, leraar aan de LIS (Leidse Instrumentmakersschool), per 1 juli de taak van secretaris gaat overnemen. Fred is geen onbekende, want hij was eerder winnaar van de NEVAC-prijs 2012 en enkele jaren redacteur van het NEVAC blad. Ook zorgde hij voor de inhoud van de website. Welkom terug Fred!
De vereniging zoekt nu nog een penningmeester, liefst iemand uit het bedrijfsleven. Meer informatie via voorzitter@nevac.nl

In de gedrukte versie van het julinummer van het NEVAC blad staat abusievelijk dat Fred de nieuwe penningmeester is, maar dat klopt dus niet.

Wie komt ons bestuur versterken?
2021-04-14
Recentelijk heeft onze secretaris Jan van Kessel besloten een stapje terug te zetten. Daarnaast loopt de termijn van onze penningmeester Ad Ettema af en zal hij zich niet nogmaals verkiesbaar stellen.

Daarom zoeken we per direct een competente secretaris (m/v) en penningmeester (m/v) voor het NEVAC-bestuur.

Een positie als bestuurslid biedt je/u de kans om NEVAC mede te vormen en waar nodig te vernieuwen.
De tijdsbelasting valt mee.
Wij willen in het bijzonder onze leden uit het bedrijfsleven aanmoedigen om te solliciteren.

Meer informatie is te verkrijgen via het bestuur, via voorzitter@nevac.nl


meer nieuwsVerenigingsgevens NEVAC

Bestuur
Prof. dr. ir. S.J. van der Molen, voorzitter
Dr. I. Swart, vicevoorzitter
Fred Schenkel, secretaris
René Erkelens, penningmeester

Verenigingssecretariaat
Fred Schenkel
e-mail: secretaris@nevac.nl

Contributies
Contributie € 20,- per jaar
Studenten/promovendi € 5,- per jaar
Bedrijfsleden € 150,- per jaar

Ledenadministratie
René Erkelens
e-mail: penningmeester@nevac.nl

LinkedIn

[javascript protected email address]