De Nederlandse Vacuümvereniging (NEVAC) bevordert de uitwisseling van kennis op het gebied van vacuümtechniek door het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten, excursies en een uitgebreid cursusprogramma.

Agenda

Fysica, and celebration 100 years Netherlands Physical Society NNV TU Delft
FYSICA is the annual physics conference of the Netherlands' Physical Society (NNV). We will celebrate 100 years of NNV. Block this date in your calendar!
NEVAC Symposium 2021 It gives us great pride to announce that this year, ARCNL will organize the NEVAC Symposium 2021 fully online.

Please, check out this page in the near future for updates for this year’s program and for your registration for attending the NEVAC Symposium 2021. We hope to welcome all of you for that great day.

This year’s organizers
Prof. Joost Frenken
Dr. Jan Verhoeven
Dr. Roland Bliem
VCCN Minisymposium Product Cleanliness High Tech Campus Eindhoven

Suppliers are increasingly being asked to deliver clean products to OEM companies (Original Equipment Manufacturer). Because there is a need for a definition of how clean the product must be, VCCN set up the Nano, Micro, Product Cleanliness project group in 2017. This working group consists of OEM companies, suppliers and knowledge companies. Soon after the working group started, there was a need to develop a guideline so that everyone speaks the same language with regard to product cleanliness. With the help of OEM companies, who set requirements for the cleanliness of the product, they are energetically working on drawing up VCCN Guideline 12.

In this mini-symposium, experts present the progress of VCCN Guideline 12 and provide substantive contributions. The speakers will be:

Koos Agricola, project manager VCCN Guideline 12
Philip van Beek, Contamination Q&A, VCCN
Max van de Berg, Festo
Rients de Groot, Thermo Fisher Scientific
Paul Krüsemann, Eurofins Material Science Netherlands B.V.
Freek Molkenboer, TNO
Olof Teulings, NTS Mechatronics
Dirk Trienekens, ASML Netherlands B.V.

The chairman of the day is Philip van Beek, co-initiator of the Nano, Micro, Product Cleanliness project group.
16th European Vacuum Conference Marseille, France

EVC is an international conference held every 3 years in Europe (every 2 years before 2018) which aims at gathering researchers from University, Industry and Technical Centers to present and discuss the current state of progress in the field of vacuum sciences and technologies.
EVC is organized by the French Vacuum Society (SFV) and Aix Marseille University (AMU), with the endorsement of ITER, located nearby Marseille.
This five-day event will bring together leading experts in Vacuum Sciences and Technologies (chemistry, physics, mechanics, biology, interface durability...) and other professionals for exchanges through lectures and posters.
The IUVSTA-Elsevier Awards are designed to give partial financial support to four postgraduate research students within seven years of obtaining their first degree at the start of the congress to help them to attend EVC-16 conference at which they are presenting a paper.
We are looking forward to welcoming you in Marseille for EVC-16 at 2021. Please save the date!
ALD-ALE 2021 The AVS 21st International Conference on Atomic Layer Deposition (ALD 2021) featuring the 8th International Atomic Layer Etching Workshop (ALE 2021) will be a three-day meeting dedicated to the science and technology of atomic layer controlled deposition of thin films and now topics related to atomic layer etching. Since 2001, the ALD conference has been held alternately in the United States, Europe and Asia, allowing fruitful exchange of ideas, know-how and practices between scientists. This year, the ALD conference will again incorporate the Atomic Layer Etching 2021 Workshop (ALE 2021), so that attendees can interact freely. The conference will take place Sunday, June 27-Wednesday, June 30, 2021, at the JW Marriott Tampa Water Street in Tampa, Florida.

meer agendaNieuws

NEVAC Symposium 2021
2021-02-26
It gives us great pride to announce that this year, ARCNL will organize the NEVAC Symposium 2021 fully online.

Please, check out this page in the near future for updates for this year’s program and for your registration for attending the NEVAC Symposium 2021. We hope to welcome all of you for that great day.

This year’s organizers
Prof. Joost Frenken
Dr. Jan Verhoeven
Dr. Roland Bliem

De NEVAC zoekt:  Hoofdredacteur en redactieleden voor het NEVAC blad
2021-01-25
Het NEVAC blad is het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Vacuümtechniek, NEVAC. Het doel is uitwisseling van informatie tussen wetenschappers, technici en bedrijven binnen de vacuümtechniek in Nederland. Het blad verschijnt drie keer per jaar. De huidige hoofdredacteur, Hans van Eck (Differ), gaat na acht jaar stoppen met deze functie en daarom zoekt de vereniging nu een opvolger.

Taken:
  • Richting geven aan de inhoud en vorm van het NEVAC blad, ideeën en contacten aandragen voor nieuwe artikelen
  • Mede-redigeren van binnenkomende teksten
  • Jaarlijks de jury samenstellen voor de beoordeling van inzendingen voor de NEVAC-prijs (en daar zelf ook aan deelnemen)
Inzet:
Gemiddeld een dag per maand.

Het NEVAC blad kan ook versterking gebruiken van gewone redactieleden die ideeën en contacten aandragen voor artikelen en deze artikelen redigeren.

Heeft u interesse in het leveren van een bijdrage aan het NEVAC blad als (hoofd)redacteur, stuur dan een mail aan redactie@nevac.nl
De hoofdredacteur en redactieleden worden benoemd door het bestuur van de NEVAC.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Hans van Eck, H.J.N.vanEck@differ.nl

(PhD) Student? NEVAC beloont je verhaal met 1000 of 250 euro! <i>NEVAC rewards your article with 1000 or 250 euro!</i>
2020-11-06
De Nederlandse Vacuümvereniging (NEVAC) reikt ieder jaar een prijs uit van 1000 euro voor het beste ingezonden artikel voor het NEVAC blad, geschreven door een student of promovendus. Het artikel, van ongeveer 2000 woorden, moet gaan over eigen onderzoek waarin het gebruik van vacuümtechniek wordt toegelicht. De lezerskring bestaat uit onderzoekers, medewerkers van bedrijven in de vacuümtechniek, en technici. De kunst is dus helder te schrijven voor dit brede publiek. De winnaar mag een lezing geven tijdens de NEVAC-dag, in de lente van volgend jaar.
Er wordt één winnaar aangewezen door de jury, maar alle gepubliceerde artikelen van studenten en promovendi worden door de NEVAC beloond met 250 euro.
Niet-Nederlandstaligen mogen in het Engels schrijven.
De deadline is 1 maart 2021. Inzendingen kunnen naar: redactie@nevac.nl.
Uitgebreide richtlijnen voor het artikel staan op nevac.nl/NEVAC_Blad/richtlijnen_auteurs.php

Each year the Dutch Vacuum Society (NEVAC) awards a prize of 1000 Euro to the student who writes the best article, related to vacuum technology, for the NEVAC blad. The article (around 2000 words), should describe your research and focus on the vacuum technology used. The readers of the magazine are researchers, vacuum technology company members, and technicians. Your assignment is to write an appealing story for this wide audience.
The winner is invited to present the winning paper during the NEVAC-dag in spring next year. Only one winner will be appointed, but NEVAC rewards all published articles, written by students, with 250 Euro. If Dutch is not your native language, you are allowed to write in English.
The deadline is 1 March 2021. Send your contribution to: redactie@nevac.nl.
Guidelines for the article are published here: nevac.nl/NEVAC_Blad/richtlijnen_auteurs/English.php

Brian Baker wint NEVAC-prijs 2020
2020-04-22
Ook dit jaar konden studenten en promovendi weer een geldbedrag van €1.000,- winnen door over hun eigen, aan vacuüm gerelateerde, onderzoek te schrijven. Het beste Nederlands- of Engelstalige ingestuurde en gepubliceerde artikel in het NEVAC blad wordt beloond met de NEVAC-prijs. Deze prijs wordt uitgereikt door een jury die de artikelen beoordeelt op onder meer leesbaarheid, wetenschappelijk en technisch niveau en het gebruik van illustraties.
Dit jaar hebben we twee artikelen ontvangen die qua inhoud vrij ver uit elkaar liggen. Het ene artikel is geschreven in het Engels en beschrijft een fundamenteel onderzoek naar functionele materialen, de andere is geschreven in het Nederlands en beschrijft een direct toepasbare mechanische ontwerpstudie. Aan de beoordelingscommissie, bestaande uit Joost Bakker, Peter Jacobse en ondergetekende, de taak om een winnaar aan te wijzen. Na het middelen van de cijfers, gegeven voor de verschillende criteria, is het artikel van Brian Baker van de Rijksuniversiteit Groningen als beste uit de bus gekomen.
Het winnende artikel zal gepubliceerd worden in het derde editie van het NEVAC blad, dat ruim voor de uitgestelde NEVAC-dag zal uitkomen. Daar zal de prijs persoonlijk aan Brian overhandigd worden waarna hij een lezing zal geven over de invloed van de hoeveelheid moleculen op een oppervlak op de vorming van twee verschillende metal-
organic coordination networks (MOCNs) op een goudoppervlak.
Het als tweede geëindigde artikel van Stef van Haaren is opgenomen in de editie van april 2020. Het beschrijft een elastisch mechanisme dat industrieel toepasbaar is als rotatiepunt in een robot om silicium wafers te hanteren. Elastische mechanismes zijn systemen die kunnen bewegen door middel van elastische vervorming. Hierbij is geen sprake van wrijvende onderdelen of speling, wat ze geschikt maakt voor nauwkeurige en schone applicaties zoals het positioneren in vacuüm.
Vanaf nu kan iedereen weer artikelen insturen voor de komende prijsvraag. Heb je een interessant onderwerp dat gerelateerd is aan vacuümtechniek, schroom dan niet en schrijf erover! Wij ontvangen het graag en onze lezers zijn benieuwd naar je verhaal. Geplaatste artikelen van studenten/promovendi worden altijd beloond met 250 euro!
Hans van Eck
voorzitter beoordelingscommissie 2020

Kingstone Ion Implanter for sale
2020-04-17
The implanter at TNO Energy Transition, location Petten, is no longer necessary for our processing. It has been used from 2014-2019 in cooperation with Tempress systems. The implanter has exclusively been used for P implant from PH3. Current status is completely cleaned by Solutions On Silicon to have it ready for transport/dismantling or re-use. The implanter can operate semi-automatic on loadings for solar cell implant. First contact can be made to Eelko Hoek, Eelko.hoek@tno.nl, but it will in most cases be redirected to Solutions On Silicon, they are taking care of sale of the implanter.


meer nieuwsVerenigingsgevens NEVAC

Bestuur
Prof. dr. ir. S.J. van der Molen, voorzitter
Dr. I. Swart, vicevoorzitter
vacature, secretaris
Dr. A.R.H.F. Ettema, penningmeester

Verenigingssecretariaat
vacature
e-mail: secretaris@nevac.nl

Contributies
Contributie € 20,- per jaar
Studenten/promovendi € 5,- per jaar
Bedrijfsleden € 150,- per jaar

Ledenadministratie
Dr. A.R.H.F. Ettema
e-mail: penningmeester@nevac.nl

LinkedIn

[javascript protected email address]