De Nederlandse Vacuümvereniging (NEVAC) bevordert de uitwisseling van kennis op het gebied van vacuümtechniek door het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten, excursies en een uitgebreid cursusprogramma.

Agenda

ALD-ALE 2021 The AVS 21st International Conference on Atomic Layer Deposition (ALD 2021) featuring the 8th International Atomic Layer Etching Workshop (ALE 2021) will be a three-day meeting dedicated to the science and technology of atomic layer controlled deposition of thin films and now topics related to atomic layer etching. Since 2001, the ALD conference has been held alternately in the United States, Europe and Asia, allowing fruitful exchange of ideas, know-how and practices between scientists. This year, the ALD conference will again incorporate the Atomic Layer Etching 2021 Workshop (ALE 2021), so that attendees can interact freely. The conference will take place Sunday, June 27-Wednesday, June 30, 2021, at the JW Marriott Tampa Water Street in Tampa, Florida.
VCCN Minisymposium Product Cleanliness High Tech Campus Eindhoven

Suppliers are increasingly being asked to deliver clean products to OEM companies (Original Equipment Manufacturer). Because there is a need for a definition of how clean the product must be, VCCN set up the Nano, Micro, Product Cleanliness project group in 2017. This working group consists of OEM companies, suppliers and knowledge companies. Soon after the working group started, there was a need to develop a guideline so that everyone speaks the same language with regard to product cleanliness. With the help of OEM companies, who set requirements for the cleanliness of the product, they are energetically working on drawing up VCCN Guideline 12.

In this mini-symposium, experts present the progress of VCCN Guideline 12 and provide substantive contributions. The speakers will be:

Koos Agricola, project manager VCCN Guideline 12
Philip van Beek, Contamination Q&A, VCCN
Max van de Berg, Festo
Rients de Groot, Thermo Fisher Scientific
Paul Krüsemann, Eurofins Material Science Netherlands B.V.
Freek Molkenboer, TNO
Olof Teulings, NTS Mechatronics
Dirk Trienekens, ASML Netherlands B.V.

The chairman of the day is Philip van Beek, co-initiator of the Nano, Micro, Product Cleanliness project group.
AVS 67th International Symposium & Exhibition The AVS International Symposium and Exhibition has been developed to address cutting-edge issues associated with vacuum science and technology in both the research and manufacturing communities. The Symposium is a week long forum for science and technology exchange featuring papers from technical divisions and technology groups, and topical conferences on emerging technologies. The equipment exhibition is one of the largest in the world and provides an excellent opportunity to view the latest products and services offered by over 200 participating companies. More than 3,000 scientists and engineers gather from around the world to attend. Short courses are offered in conjunction with the International Symposium providing specialized training in specific areas of vacuum science and related technologies. A Career Workshop and Job Center are also offered to all attendees. The Workshop covers such topics as résumé preparation, job search skills, networking, interviewing skills, and more. The Job Center provides the opportunity for job seekers to submit their résumés and meet with potential employers.

meer agendaNieuws

Wie komt ons bestuur versterken?
2021-04-14
Recentelijk heeft onze secretaris Jan van Kessel besloten een stapje terug te zetten. Daarnaast loopt de termijn van onze penningmeester Ad Ettema af en zal hij zich niet nogmaals verkiesbaar stellen.

Daarom zoeken we per direct een competente secretaris (m/v) en penningmeester (m/v) voor het NEVAC-bestuur.

Een positie als bestuurslid biedt je/u de kans om NEVAC mede te vormen en waar nodig te vernieuwen.
De tijdsbelasting valt mee.
Wij willen in het bijzonder onze leden uit het bedrijfsleven aanmoedigen om te solliciteren.

Meer informatie is te verkrijgen via het bestuur, via voorzitter@nevac.nl

NEVAC Symposium 2021, Tuesday 18 May, online
2021-03-16
It gives us great pride to announce that this year, ARCNL will organize the NEVAC Symposium on May 18, 2021 fully online.

Please, check out arcnl.nl/nevac for this year’s program and for your registration for attending the NEVAC Symposium 2021. We hope to welcome all of you for that great day. In addition to a number of exciting lectures, we offer an online tour of ARCNL and two sessions with so-called bullet presentations, as an alternative for the traditional poster session.

Bullet presentations are compact, 3-minute presentations, without questions and answers. You can submit your title and abstract by filling out that information on the registration form. The deadline for these special presentations is Friday, 23 April. We will get in touch with you soon after that to let you know whether your contribution was selected, after which we will provide you with instructions for the pre-recording of these mini-presentations.

This year’s organizers:
Prof. Joost Frenken, Dr. Jan Verhoeven, Dr. Roland Bliem

This year, the Symposium will not be combined with the annual General Assembly of the Members of the NEVAC Society. This meeting will take place online Wednesday 12 May, 19.30 hr.

Registration
Participation in this year’s NEVAC Symposium is free of charge, even if you’re not a NEVAC member yet (membership registration page). You can join the meeting by use of this ZOOM-link.

download flyer

De NEVAC zoekt:  Hoofdredacteur en redactieleden voor het NEVAC blad
2021-03-15
Het NEVAC blad is het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Vacuümtechniek, NEVAC. Het doel is uitwisseling van informatie tussen wetenschappers, technici en bedrijven binnen de vacuümtechniek in Nederland. Het blad verschijnt drie keer per jaar. De huidige hoofdredacteur, Hans van Eck (Differ), gaat na acht jaar stoppen met deze functie en daarom zoekt de vereniging nu een opvolger.

Taken:
  • Richting geven aan de inhoud en vorm van het NEVAC blad, ideeën en contacten aandragen voor nieuwe artikelen
  • Mede-redigeren van binnenkomende teksten
  • Jaarlijks de jury samenstellen voor de beoordeling van inzendingen voor de NEVAC-prijs (en daar zelf ook aan deelnemen)
Inzet:
Gemiddeld een dag per maand.

Het NEVAC blad kan ook versterking gebruiken van gewone redactieleden die ideeën en contacten aandragen voor artikelen en deze artikelen redigeren.

Heeft u interesse in het leveren van een bijdrage aan het NEVAC blad als (hoofd)redacteur, stuur dan een mail aan redactie@nevac.nl
De hoofdredacteur en redactieleden worden benoemd door het bestuur van de NEVAC.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Hans van Eck, H.J.N.vanEck@differ.nl

Online algemene ledenvergadering NEVAC woensdag 12 mei 2021
2021-03-14
Aanvang 19.30 uur, online.

Conceptagenda NEVAC ALV 2021

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Bestuursmutaties
4. Mededelingen
5. Conceptnotulen van de ALV 17 mei 2019 op de Radboud ­Universiteit Nijmegen
6. Jaarverslagen van de commissies
• Commissie Opleidingen
• Excursiecommissie
• Redactie NEVAC blad / Website
7. Financieel overzicht 2019 en 2020 en begroting 2021
8. Verslag van de Kascommissie
• Decharge bestuur
• Benoeming nieuwe kascommissie
9. Rondvraag
10. Sluiting

New edition of the Applied Vacuum Technology Training
2021-03-09
In May (11, 18, 25)-June (8,15) (online) and 15 September (hands-on) 2021 the Applied Vacuum Technology Training will be organised for Master students, PhD students and post-doctoral researchers in Physics and Chemistry. The training is organised under auspices of the NEVAC (Netherlands Vacuum Society).
Information video
More information


meer nieuwsVerenigingsgevens NEVAC

Bestuur
Prof. dr. ir. S.J. van der Molen, voorzitter
Dr. I. Swart, vicevoorzitter
vacature, secretaris
Dr. A.R.H.F. Ettema, penningmeester

Verenigingssecretariaat
vacature
e-mail: secretaris@nevac.nl

Contributies
Contributie € 20,- per jaar
Studenten/promovendi € 5,- per jaar
Bedrijfsleden € 150,- per jaar

Ledenadministratie
Dr. A.R.H.F. Ettema
e-mail: penningmeester@nevac.nl

LinkedIn

[javascript protected email address]