Agenda

Reactive Sputter Deposition Conference We want to cordially invite you to participate in the RSD 2021 in Leipzig, Germany. It is organized by the Leibniz Institute of Surface Engineering (IOM), which is devoted to research tailoring surface properties, including thin film coatings, using plasmas, ions, electrons, and photons.

RSD 2021 is a sequel to a series of successful conferences dedicated to reactive sputter deposition, which were organized starting from 2000 in different countries by different organizations. The main focus is the use of various magnetron sputtering techniques, but RSD 2021 is also open to other sputter deposition processes, such as, for instance, ion beam sputter deposition. Both fundamental aspects and various fields of application are addressed. The conference is steadily growing and brings together young and senior scientists from universities, research institutes, and industry. It is designed to be a place of lively discussions of current and future scientific and technical results or challenges. Therefore, we will do our best to make the RSD 2021 a successful event benefiting all participants and exhibitors.
AVS Webinar: Area-Selective Deposition Location: Virtual/Online

Website

Area-selective deposition (ASD) is a technology that is currently gathering momentum as enabler for bottom-up fabrication. Its main promise is the ability to process material in a self-aligned fashion, thereby eliminating alignment errors in semiconductor processing. In addition, ASD has been considered for alternative nanofabrication schemes in catalysis. By using mature thin film techniques such as chemical vapor deposition (CVD) and atomic layer deposition (ALD) as a starting point, the development of strategies and approaches to ASD primarily focuses on making the growth selective to specific materials or surfaces. This often involves the selective adsorption of reactant species, or as a more general approach, the deactivation of surfaces on which no growth is desired by selective functionalization. While achieving selective deposition is already difficult, maintaining the selectivity is yet another challenge, as there are numerous side-reactions that could lead to loss of selectivity. In this webinar, several aspects of ASD technology will be addressed, ranging from fundamental surface reactions to technological challenges.
Physics@Veldhoven Physics@Veldhoven takes place each year in January. It is a large congress that provides a topical overview of physics in the Netherlands. Traditionally, young researchers are given the chance to present themselves and their work alongside renowned names from the Dutch and international physics community. The programme covers Statistical physics & soft condensed matter, Physics of fluids, Plasma & fusion physics, Quantum physics, Nanoscale hysics, Atomic, molecular and optical physics, Materials physics, Particle physics, Astroparticle physics and Physics for technology.
AVS Webinar: Fundamental and Practical Insights on Stress Evolution during Thin Film Growth Location: Virtual/Online
Website
Understanding the origin of stress in thin films produced by physical vapor deposition (PVD) is of key importance as excessive stress levels can lead to premature failure by cracking, buckling or interfacial delamination, which compromises device durability.

This webinar will provide an overview on how film stress develops during deposition, how it is affected by the main process parameters, and how to mitigate it. Selected examples from epitaxial, amorphous and polycrystalline thin films will be highlighted, with emphasis on metallic thin films. Models explaining the generation and relaxation of stress will be presented and discussed. The webinar will also cover practical aspects on how to measure stress during growth using wafer curvature methods.
Clean Event Design, production, assembly and packaging An experts view on cleanliness
The cleaning of components is one of the critical steps in modern production processes. Whether it comes to ensuring the required cleanliness for subsequent steps in the process, or guaranteeing the quality and functionality of the component to be cleaned, the cleaning of components is a crucial step in many industries, such as metal working and processing, automotive, medical technology, and aerospace.
Website

meer agenda

Opleidingen

Bij bedrijven en instellingen bestaat een voortdurende vraag naar vacuümtechnische opleidingsmogelijkheden. De Commissie Opleidingen (CO) van de NEVAC zoekt ter zake bekwame en deskundige docenten voor het verzorgen van cursussen in de vacuümtechniek en toepassingen ervan, en vervult zo een brugfunctie tussen vraag- en aanbodzijde. De docenten organiseren hun cursussen zelfstandig dan wel vanuit een gevestigde onderwijsinstelling. De CO verleent aan deze docenten toestemming om hun cursussen te geven ‘Onder auspiciën van de NEVAC’. Het NEVAC-vignet vormt daarmee een ‘keurmerk’ voor het aangeboden onderwijs, waarop de vereniging kan worden aangesproken.
In het 'Onder auspiciën van de NEVAC' aangeboden vacuümonderwijs onderscheidt de CO de volgende vier categorieën:
 1. Langlopende seizoengebonden vacuümcursussen afgestemd en ter voorbeiding op de jaarlijks door de NEVAC afgenomen examens Elementaire Vacuümtechniek (EVT: LBO/VBO-niveau) en Vacuümtechniek (VT: MBO-niveau) met bijbehorende landelijk erkende diploma’s. Vanwege de constant hoge examenkwaliteit is de waarde van deze diploma’s alom door het bedrijfsleven erkend; bezitters van een NEVAC-diploma “kun je om een boodschap sturen”.
 2. Kortlopende vacuümcursussen: Basiskennis Vacuümtechniek, VacuümCompact.
 3. Applicatiecursussen: Lekzoeken, Opdamptechnieken, Restgasanalyse.
 4. Tenslotte behoren ook zgn. bedrijfscursussen, toegesneden op de specifieke wensen van een bedrijf of instelling, tot de mogelijkheden. Vaak wordt gekozen voor (een combinatie van) cursussen uit de categorieën 2 en 3. Deze cursussen worden op lokatie verzorgd.
Aan de cursuscategorieën 2, 3 en 4 is geen examen verbonden. Wel kan op verzoek door de docent een NEVAC-testimonium dan wel Bewijs van Deelname worden uitgereikt.
Zie voor informatie over lopende dan wel in het komende seizoen aangeboden cursussen ‘Onder auspiciën van de NEVAC’ het cursusoverzicht, of neem voor overleg over de mogelijkheden contact op met dr. A.D. van Langeveld, advanlangeveld@gmail.com

Praktijkgericht
Vacuümtechniek is een heel praktisch vakgebied. Dit maakt dat het vak niet of nauwelijks te leren valt uit alléén een leerboek of de handleiding bij een vacuümapparaat. Sterk op de dagelijkse praktijk gerichte cursussen vormen eigenlijk een must om te leren “wat wel en wat niét mag” in de vacuümtechniek. In verband hiermee is het vanzelfsprekend dat vacuümcursussen ‘Onder auspiciën van de NEVAC’ uitsluitend worden gegeven door docenten met veel eigen praktijkervaring. In de seizoengebonden cursussen wordt ter illustratie zoveel mogelijk gewerkt met (opengewerkte) demonstratiemodellen en rondleidingen langs werkende vacuümopstellingen. Verder wordt getracht om enkele uren te vullen met praktijkgerichte lezingen over specifieke onderwerpen door medewerkers van vooraanstaande vacuümfirma’s. Tenslotte wordt in de lessen waar mogelijk aandacht geschonken aan demonstraties van bijzondere vacuümapparatuur, vacuümsystemen en/of praktijkonderdelen zoals het ijken van drukmeters, het meten van pompsnelheden, restgasanalyse, lekzoeken etc. Bij iedere specifieke cursus wordt aandacht besteed aan de doelstelling en de beoogde doelgroep.

Wat is het ‘nuttig effect’?

Het volgen van een vacuümcursus biedt diverse voordelen voor de cursist en daarmee indirect ook voor het bedrijf of de instelling waar de cursist werkzaam is. Te denken valt aan:
 • Verantwoord ontwerpen en aankopen
 • Correcte ingebruikname van apparatuur
 • Voorkomen van foutieve bediening
 • Vermindering van storingen
 • Besparing van onderhouds- en reparatiekosten
 • Verlenging van de levensduur van apparatuur
 • Meer betrokkenheid van het bedieningspersoneel
 • Kennis m.b.t. mogelijkheden en alternatieven
 • Inzicht in de invloed van vacuüm op het uit te voeren proces


Over opleidingsmogelijkheden ‘Onder auspiciën van de NEVAC’ of over de NEVAC-examens kunt u overleggen met
dr. A.D. van Langeveld, advanlangeveld@gmail.com

[javascript protected email address]