Agenda

The joint European conference provides scientists, researchers and engineers from across Europe, and working in academia, national labs and industry, the opportunity to meet and discuss the latest advances in the physics and chemistry of surfaces as well as their industrial application. It is a forum to discuss the progress of surface science in related innovation fields such as heterogeneous catalysis, organic molecular nano-architectures, two-dimensional materials and graphene, nanoelectronics, bio-nanoscience and functional and energy materials studied both using theoretical and experimental methods.
24th International Conference on Atomic Layer Deposition (ALD 2024)/ 11th International Atomic Layer Etching Workshop (ALE 2024) Helsinki, Finland
The AVS 24th International Conference on Atomic Layer Deposition (ALD 2024) featuring the 11th International Atomic Layer Etching Workshop (ALE 2024) will be a three-day meeting dedicated to the science and technology of atomic layer controlled deposition of thin films and now topics related to atomic layer etching. Since 2001, the ALD conference has been held alternately in the United States, Europe and Asia, allowing fruitful exchange of ideas, know-how and practices between scientists. This year, the ALD conference will again incorporate the Atomic Layer Etching 2024 Workshop (ALE 2024), so that attendees can interact freely.
AVS 70th International Symposium & Exhibition Tampa Convention Center, Tampa, Florida, USA
The AVS International Symposium and Exhibition has been developed to address cutting-edge issues associated with vacuum science and technology in both the research and manufacturing communities. The Symposium is a week long forum for science and technology exchange featuring papers from technical divisions and technology groups, and topical conferences on emerging technologies. The equipment exhibition is one of the largest in the world and provides an excellent opportunity to view the latest products and services offered by over 200 participating companies. More than 3,000 scientists and engineers gather from around the world to attend. Short courses are offered in conjunction with the International Symposium providing specialized training in specific areas of vacuum science and related technologies. A Career Workshop and Job Center are also offered to all attendees. The Workshop covers such topics as résumé preparation, job search skills, networking, interviewing skills, and more. The Job Center provides the opportunity for job seekers to submit their résumés and meet with potential employers.
Contamination Control Congres 2024 Den Bosch
Congres met drie parallelle lezingenprogramma's, voor iedereen die werkzaam is in een van de vijf focusgebieden van Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN): Healthcare, Micro-elektronica, Farma, Food of Space.

meer agenda

Basisboek vacuümtechniek

Geheel herziene versie van het in 2000 door de Nederlandse Vacuümvereniging NEVAC uitgegeven Basisboek Vacuümtechniek, inmiddels uitgegroeid tot een erkend Nederlandstalig standaardwerk en met twee herdrukken bestseller op het vakgebied der vacuümtechniek in het Nederlandse taalgebied. Deze nieuwe 774 pagina's tellende editie bevat alle actuele informatie voor iedereen werkzaam in vacuümgerelateerde research, instrumentatie, ontwikkeling, productie of marketing.
De auteurs presenteren diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van pompen (o.a. MDP/zijkanaalpomp en nieuwe varianten getter-ionenpompen), drukmeting (kwartskristal frictiemanometer) en partiële drukmeters (autoresonant trap massaspectrometer). Het gedeelte over lekdetectie is volledig herzien. Meer nadruk ligt op lekdetectie via het tegenstroomprincipe, waarvan de maximaal haalbare gevoeligheid het afgelopen decennium aanzienlijk is toegenomen. Er worden twee nieuwe "van-binnen-naar-buiten" (inside-out) lekdetectiemethoden behandeld: de atmosfeermethode en 'bombing'. Het arsenaal aan beschikbare instrumenten voor lekdetectie is uitgebreid met multigas snuffelsystemen, waterstoflekdetector en Penning-snuffelaar. Het hoofdstuk over reinigingsprocedures is aangepast aan de veranderde inzichten op dit gebied en meer gericht op complete vacuümsystemen. Tenslotte is een aantal afbeeldingen toegevoegd of vernieuwd. Al met al vormt het boek een onmisbare hulpbron voor onderzoekers, ingenieurs, onderhoudspersoneel en verkoopmanagers die zich bezighouden met vacuümgerelateerde onderwerpen. Ruime aandacht wordt besteed aan zowel relevante fysische modellen als hedendaagse vacuümapparatuur.
Achttien jaar gebruik van de eerste editie in talloze vacuümcursussen heeft bewezen dat het boek niet alleen een uitstekend naslagwerk is, maar ook een voortreffelijk cursusboek vanwege zijn unieke "getrapte" structuur, waarbij de specifiek voor HBO'ers en academici bedoelde verdiepingsstof met een kantlijnstreep is gemarkeerd. Zónder verdiepingsstof resteert een samenhangend en helder opgezet cursusboek op MBO-niveau. Als het ware "twee boeken in een". Perfect geschikt voor (gecombineerd) vacuümonderwijs op hoger en middelbaar niveau. Om de aantrekkelijkheid als cursusboek verder te vergroten, zijn in deze tweede editie niet alleen de korte antwoorden bij de hoofdstukoefeningen opgenomen, maar ook hun complete uitwerkingen. Cursisten zullen het boek ervaren als een synthese van fundamentele vacuümfysica en moderne praktijk.
Sinds kort is het Basisboek Vacuümtechniek ook verkrijgbaar als eBook. Eenvoudig te installeren op smartphone, tablet, laptop of pc, waarmee men altijd en overal een bron van informatie over vacuümonderwerpen bij de hand heeft.
Het Basisboek Vacuümtechniek is een uitgave onder auspiciën van de NEVAC, die hiermee passende inhoud geeft aan een van haar belangrijke doelstellingen, namelijk de verbreiding van kennis op het vakgebied der vacuümtechniek.
Terug naar overzicht boeken vacuümtechniek

Reviews


27 november 2018
Gezaghebbend, zeer compleet en helemaal bij de tijd
Dit boek biedt een duidelijk, gezaghebbend en uitgebreid overzicht van de vacuümfysica en -techniek met al zijn ins en outs. Na een inleiding in de kinetische gastheorie, gevolgd door aandacht voor interactie van gassen met vaste oppervlakken en gasstroming door buizen en openingen, behandelen de auteurs een breed scala aan vacuümpompen en (partiële) drukmeters, inclusief hun werkingsprincipes. Dit gebeurt op zo'n educatieve en natuurlijke manier dat het materiaal zelfs toegankelijk is voor leken in de vacuümwetenschap en -technologie. De lezer vindt gedetailleerde informatie over lekdetectie, restgasanalyse, afdichtingstechnieken en uitgebreide informatie over de geschiktheid van verschillende materialen voor vacuümgerelateerde toepassingen. De vele illustraties, afbeeldingen, oefeningen en gedetailleerde beschrijvingen maken dit boek een onmisbaar en compleet naslagwerk voor iedereen die actief bezig is met of geinteresseerd is in vacuüm vanaf het niveau van student tot ingenieur en wetenschapper. Uitstekend cursusboek met een unieke "twee-boeken-in-een" opbouw.
Geplaatst door:
Prof dr ir Harold J.W. Zandvliet, MESA+ Instituut voor Nanotechnology, Universiteit Twente

3 december 2018
Doelmatig naslagwerk, compleet en up-to-date
Het 'Basisboek Vacuümtechniek' vormt een onmisbare hulpbron voor iedereen die werkzaam is in vacuümgerelateerde research, instrumentatie, ontwikkeling, productie of marketing. Het boek omvat alle relevante onderwerpen in het moderne vacuümveld en stelt zo de lezer in staat de problemen te begrijpen die samenhangen met het ontwerpen van vacuümsystemen, drukmetingen, lekdetectie, enz. Het maakt de lezer tevens vertrouwd met op de markt verkrijgbare pomptypes, drukmeters en overige vacuümonderdelen. Drie inleidende hoofdstukken behandelen de kinetische gastheorie, gaswetten, de interactie tussen gassen en vaste stof oppervlakken en gasstromingsverschijnselen. Op deze manier wordt de lezer voorbereid op het omvangrijke middengedeelte van het boek dat vacuümpompen en pompsystemen beschrijft alsmede de drukmeting en gasanalyse waarmee het vacuüm worden beoordeeld, gekarakteriseerd en gecontroleerd. De doorwrocht beargumenteerde analyse van een door de auteurs zelf gemeten restgasspectrum verdient alle lof. Deze hoofdstukken worden gevolgd door uitgebreide aandacht voor lekdetectie, vacuüm-afsluiters en -componenten en een overzicht van overwegingen van diverse aard die leiden tot systeemontwerp. Het boek besluit met een gedegen hoofdstuk over reinigings- en veiligheidsproblemen en een reeks van nuttige tabellen. Als naslagwerk is het boek doelmatig en biedt het alle informatie die nodig is om beslissingen te nemen bij het ontwerpen, bedienen en onderhouden van vacuümsystemen. Om ook als cursusboek te kunnen dienen, is het boek opgezet met een unieke "tweetraps"-structuur: een ware vondst. Ik heb nog nooit zo'n simpele oplossing met kantlijnstrepen gezien, om onderscheid te maken tussen teksten voor de hoger resp. middelbaar afgestudeerde lezer. En zowel mét als zonder kantlijnteksten bezit het boek de juiste samenhang. Als het ware twee-boeken-in-één. De boekstijl is duidelijk, overzichtelijk en gemakkelijk te lezen. Studenten, ingenieurs en onderzoekers die te maken krijgen met het vacuüm-vakgebied, zullen dit boek een uitstekende introductie vinden naar de moderne vacuümfysica en de huidige vacuümpraktijk. Kortom: Een echte 'must-have' voor iedereen die met vacuüm werkt.
Geplaatst door:
Prof dr Aart W. Kleijn, Fellow American Vacuum Society (AVS) 2013
Center of Interface Dynamics for Sustainability, Development Center of Science and Technology, Chengdu, China

Terug naar overzicht boeken vacuümtechniek[javascript protected email address]