Agenda

Nationaal Symposium Contamination Control 2024 Apeldoorn
Symposium van de Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN), met lezingenprogramma's over OK-luchtbehandeling en ontwerp, realisatie en beheer van een cleanroom.
Nikhef, Amsterdam
Op deze middag staat instrumentatie centraal en ook het afronden van aanvragen of het initiëren van projecten die kunnen worden ingediend in het strategisch programma “Advanced Instrumentation”. Dit programma stimuleert samenwerkingen van kennisinstellingen (NWO-I, TNO, NOVA en HFML-Felix) met Nederlandse hightech-bedrijven voor de ontwikkeling van geavanceerde instrumenten. De looptijd is vier jaar (2024-2027) en er zijn vier thema’s:

  • ultra sensitieve detectoren;

  • high-performance optica;

  • bestendig instrumentarium voor extreme omstandigheden;

  • complexe systeemintegratie.

The joint European conference provides scientists, researchers and engineers from across Europe, and working in academia, national labs and industry, the opportunity to meet and discuss the latest advances in the physics and chemistry of surfaces as well as their industrial application. It is a forum to discuss the progress of surface science in related innovation fields such as heterogeneous catalysis, organic molecular nano-architectures, two-dimensional materials and graphene, nanoelectronics, bio-nanoscience and functional and energy materials studied both using theoretical and experimental methods.
24th International Conference on Atomic Layer Deposition (ALD 2024)/ 11th International Atomic Layer Etching Workshop (ALE 2024) Helsinki, Finland
The AVS 24th International Conference on Atomic Layer Deposition (ALD 2024) featuring the 11th International Atomic Layer Etching Workshop (ALE 2024) will be a three-day meeting dedicated to the science and technology of atomic layer controlled deposition of thin films and now topics related to atomic layer etching. Since 2001, the ALD conference has been held alternately in the United States, Europe and Asia, allowing fruitful exchange of ideas, know-how and practices between scientists. This year, the ALD conference will again incorporate the Atomic Layer Etching 2024 Workshop (ALE 2024), so that attendees can interact freely.

meer agenda

Contact

Bestuur NEVAC

Voorzitter
Sense Jan van der Molen
Molen@Physics.LeidenUniv.nl, voorzitter@nevac.nl
T +31 (0)71-5275461

Vicevoorzitter
Freek Molkenboer
freek.molkenboer@tno.nl

Secretaris
Pieter Heidema
secretaris@nevac.nl

Penningmeester
René Erkelens
penningmeester@nevac.nl

Ledenadministratie
René Erkelens
penningmeester@nevac.nl

Redactie NEVAC-blad
Rients de Groot
Aart Kleyn
René Koops
Ronald Sheriff
Ron van Vossen
Hans van Eerden (eindredacteur)
redactie@nevac.nl

Commissie Opleidingen
Gesa Welker
g.welker@gmx.net

Bedrijfsleden
Pieter Heidema
pieterheidema@gmail.com

Excursies
vacature
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris, secretaris@nevac.nl

Buitenlandse betrekkingen, IUVSTA
Freek Molkenboer
freek.molkenboer@tno.nl
www.iuvsta.org[javascript protected email address]