Agenda

ILO-net Symposium: Challenges in design, modelling and control of thermal systems In the development of new technologies, many researchers and companies run into heat transfer and heat dissipation problems. During this ILO-net Symposium, three speakers will outline the challenges the industry faces in solving these thermal problems. Also the collaboration with the scientific community to arrive at solutions is highlighted.

The ILO-net is the collaboration of Dutch Industrial Liaison Officers who are employed at the scientific research institutes in the Netherlands. The ILO-net is an initiative of the NWO institutes, with a coordinating responsibility for national contributions to Big Science facilities.
VCCN Symposium Product Cleanliness Brainport Industries Campus Eindhoven
VCCN organizes the symposium Product Cleanliness.
Suppliers are increasingly being asked to deliver clean products to OEM companies (Original Equipment Manufacturer). Because there is a need for a definition of how clean the product must be, VCCN set up the Nano, Micro, Product Cleanliness project group in 2017. This working group consists of OEM companies, suppliers and knowledge companies. Soon after the working group started, there was a need to develop a guideline so that everyone speaks the same language with regard to product cleanliness. With the help of OEM companies, who set requirements for the cleanliness of the product, they are energetically working on drawing up VCCN Guideline 12.
AVS 67th International Symposium & Exhibition The AVS International Symposium and Exhibition has been developed to address cutting-edge issues associated with vacuum science and technology in both the research and manufacturing communities. The Symposium is a week long forum for science and technology exchange featuring papers from technical divisions and technology groups, and topical conferences on emerging technologies. The equipment exhibition is one of the largest in the world and provides an excellent opportunity to view the latest products and services offered by over 200 participating companies. More than 3,000 scientists and engineers gather from around the world to attend. Short courses are offered in conjunction with the International Symposium providing specialized training in specific areas of vacuum science and related technologies. A Career Workshop and Job Center are also offered to all attendees. The Workshop covers such topics as résumé preparation, job search skills, networking, interviewing skills, and more. The Job Center provides the opportunity for job seekers to submit their résumés and meet with potential employers.
Precisiebeurs De Precisiebeurs is al 20 jaar hét jaarlijkse ontmoetingsmoment voor professionals uit de precisietechnologie. De roep is groot om eind 2021 het netwerk weer bij elkaar te brengen en de laatste ontwikkelingen rondom precisietechnologie met elkaar te delen. Met de plaats van vakbeurzen in de maatregelen routekaart van de overheid en de komst van vaccins, zijn de vooruitzichten voor eind 2021 optimistisch. De organisatie is begonnen en al meer dan 240 exposanten schreven zich in.

meer agenda

Nieuws

Simulating the Pressure in an Ultrahigh Vacuum System
2021-08-19
Vera Erends publiceerde in november 2020 het artikel Verificatie en validatie van ultrahoogvacuümsimulaties voor de ETpathfinder in het NEVAC blad. De Engelse vertaling is nu verschenen op de website van Comsol.

Welkom secretaris Fred Schenkel, NEVAC zoekt penningmeester
2021-07-02
De NEVAC is verheugd dat Fred Schenkel, leraar aan de LIS (Leidse Instrumentmakersschool), per 1 juli de taak van secretaris gaat overnemen. Fred is geen onbekende, want hij was eerder winnaar van de NEVAC-prijs 2012 en enkele jaren redacteur van het NEVAC blad. Ook zorgde hij voor de inhoud van de website. Welkom terug Fred!
De vereniging zoekt nu nog een penningmeester, liefst iemand uit het bedrijfsleven. Meer informatie via voorzitter@nevac.nl

In de gedrukte versie van het julinummer van het NEVAC blad staat abusievelijk dat Fred de nieuwe penningmeester is, maar dat klopt dus niet.

Wie komt ons bestuur versterken?
2021-04-14
Recentelijk heeft onze secretaris Jan van Kessel besloten een stapje terug te zetten. Daarnaast loopt de termijn van onze penningmeester Ad Ettema af en zal hij zich niet nogmaals verkiesbaar stellen.

Daarom zoeken we per direct een competente secretaris (m/v) en penningmeester (m/v) voor het NEVAC-bestuur.

Een positie als bestuurslid biedt je/u de kans om NEVAC mede te vormen en waar nodig te vernieuwen.
De tijdsbelasting valt mee.
Wij willen in het bijzonder onze leden uit het bedrijfsleven aanmoedigen om te solliciteren.

Meer informatie is te verkrijgen via het bestuur, via voorzitter@nevac.nl

NEVAC Symposium 2021, Tuesday 18 May, online
2021-03-16
It gives us great pride to announce that this year, ARCNL will organize the NEVAC Symposium on May 18, 2021 fully online.

Please, check out arcnl.nl/nevac for this year’s program and for your registration for attending the NEVAC Symposium 2021. We hope to welcome all of you for that great day. In addition to a number of exciting lectures, we offer an online tour of ARCNL and two sessions with so-called bullet presentations, as an alternative for the traditional poster session.

Bullet presentations are compact, 3-minute presentations, without questions and answers. You can submit your title and abstract by filling out that information on the registration form. The deadline for these special presentations is Friday, 23 April. We will get in touch with you soon after that to let you know whether your contribution was selected, after which we will provide you with instructions for the pre-recording of these mini-presentations.

This year’s organizers:
Prof. Joost Frenken, Dr. Jan Verhoeven, Dr. Roland Bliem

This year, the Symposium will not be combined with the annual General Assembly of the Members of the NEVAC Society. This meeting will take place online Wednesday 12 May, 19.30 hr.

Registration
Participation in this year’s NEVAC Symposium is free of charge, even if you’re not a NEVAC member yet (membership registration page). You can join the meeting by use of this ZOOM-link.

download flyer

De NEVAC zoekt:  Hoofdredacteur en redactieleden voor het NEVAC blad
2021-03-15
Het NEVAC blad is het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Vacuümtechniek, NEVAC. Het doel is uitwisseling van informatie tussen wetenschappers, technici en bedrijven binnen de vacuümtechniek in Nederland. Het blad verschijnt drie keer per jaar. De huidige hoofdredacteur, Hans van Eck (Differ), gaat na acht jaar stoppen met deze functie en daarom zoekt de vereniging nu een opvolger.

Taken:
  • Richting geven aan de inhoud en vorm van het NEVAC blad, ideeën en contacten aandragen voor nieuwe artikelen
  • Mede-redigeren van binnenkomende teksten
  • Jaarlijks de jury samenstellen voor de beoordeling van inzendingen voor de NEVAC-prijs (en daar zelf ook aan deelnemen)
Inzet:
Gemiddeld een dag per maand.

Het NEVAC blad kan ook versterking gebruiken van gewone redactieleden die ideeën en contacten aandragen voor artikelen en deze artikelen redigeren.

Heeft u interesse in het leveren van een bijdrage aan het NEVAC blad als (hoofd)redacteur, stuur dan een mail aan redactie@nevac.nl
De hoofdredacteur en redactieleden worden benoemd door het bestuur van de NEVAC.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Hans van Eck, H.J.N.vanEck@differ.nl

Online algemene ledenvergadering NEVAC woensdag 12 mei 2021
2021-03-14
Aanvang 19.30 uur, online.

Conceptagenda NEVAC ALV 2021

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Bestuursmutaties
4. Mededelingen
5. Conceptnotulen van de ALV 17 mei 2019 op de Radboud ­Universiteit Nijmegen
6. Jaarverslagen van de commissies
• Commissie Opleidingen
• Excursiecommissie
• Redactie NEVAC blad / Website
7. Financieel overzicht 2019 en 2020 en begroting 2021
8. Verslag van de Kascommissie
• Decharge bestuur
• Benoeming nieuwe kascommissie
9. Rondvraag
10. Sluiting

New edition of the Applied Vacuum Technology Training
2021-03-09
In May (11, 18, 25)-June (8,15) (online) and 15 September (hands-on) 2021 the Applied Vacuum Technology Training will be organised for Master students, PhD students and post-doctoral researchers in Physics and Chemistry. The training is organised under auspices of the NEVAC (Netherlands Vacuum Society).
Information video
More information

(PhD) Student? NEVAC beloont je verhaal met 1000 of 250 euro! <i>NEVAC rewards your article with 1000 or 250 euro!</i>
2020-11-06
De Nederlandse Vacuümvereniging (NEVAC) reikt ieder jaar een prijs uit van 1000 euro voor het beste ingezonden artikel voor het NEVAC blad, geschreven door een student of promovendus. Het artikel, van ongeveer 2000 woorden, moet gaan over eigen onderzoek waarin het gebruik van vacuümtechniek wordt toegelicht. De lezerskring bestaat uit onderzoekers, medewerkers van bedrijven in de vacuümtechniek, en technici. De kunst is dus helder te schrijven voor dit brede publiek. De winnaar mag een lezing geven tijdens de NEVAC-dag, in de lente van volgend jaar.
Er wordt één winnaar aangewezen door de jury, maar alle gepubliceerde artikelen van studenten en promovendi worden door de NEVAC beloond met 250 euro.
Niet-Nederlandstaligen mogen in het Engels schrijven.
De deadline is 1 maart 2021. Inzendingen kunnen naar: redactie@nevac.nl.
Uitgebreide richtlijnen voor het artikel staan op nevac.nl/NEVAC_Blad/richtlijnen_auteurs.php

Each year the Dutch Vacuum Society (NEVAC) awards a prize of 1000 Euro to the student who writes the best article, related to vacuum technology, for the NEVAC blad. The article (around 2000 words), should describe your research and focus on the vacuum technology used. The readers of the magazine are researchers, vacuum technology company members, and technicians. Your assignment is to write an appealing story for this wide audience.
The winner is invited to present the winning paper during the NEVAC-dag in spring next year. Only one winner will be appointed, but NEVAC rewards all published articles, written by students, with 250 Euro. If Dutch is not your native language, you are allowed to write in English.
The deadline is 1 March 2021. Send your contribution to: redactie@nevac.nl.
Guidelines for the article are published here: nevac.nl/NEVAC_Blad/richtlijnen_auteurs/English.php

Brian Baker wint NEVAC-prijs 2020
2020-04-22
Ook dit jaar konden studenten en promovendi weer een geldbedrag van €1.000,- winnen door over hun eigen, aan vacuüm gerelateerde, onderzoek te schrijven. Het beste Nederlands- of Engelstalige ingestuurde en gepubliceerde artikel in het NEVAC blad wordt beloond met de NEVAC-prijs. Deze prijs wordt uitgereikt door een jury die de artikelen beoordeelt op onder meer leesbaarheid, wetenschappelijk en technisch niveau en het gebruik van illustraties.
Dit jaar hebben we twee artikelen ontvangen die qua inhoud vrij ver uit elkaar liggen. Het ene artikel is geschreven in het Engels en beschrijft een fundamenteel onderzoek naar functionele materialen, de andere is geschreven in het Nederlands en beschrijft een direct toepasbare mechanische ontwerpstudie. Aan de beoordelingscommissie, bestaande uit Joost Bakker, Peter Jacobse en ondergetekende, de taak om een winnaar aan te wijzen. Na het middelen van de cijfers, gegeven voor de verschillende criteria, is het artikel van Brian Baker van de Rijksuniversiteit Groningen als beste uit de bus gekomen.
Het winnende artikel zal gepubliceerd worden in het derde editie van het NEVAC blad, dat ruim voor de uitgestelde NEVAC-dag zal uitkomen. Daar zal de prijs persoonlijk aan Brian overhandigd worden waarna hij een lezing zal geven over de invloed van de hoeveelheid moleculen op een oppervlak op de vorming van twee verschillende metal-
organic coordination networks (MOCNs) op een goudoppervlak.
Het als tweede geëindigde artikel van Stef van Haaren is opgenomen in de editie van april 2020. Het beschrijft een elastisch mechanisme dat industrieel toepasbaar is als rotatiepunt in een robot om silicium wafers te hanteren. Elastische mechanismes zijn systemen die kunnen bewegen door middel van elastische vervorming. Hierbij is geen sprake van wrijvende onderdelen of speling, wat ze geschikt maakt voor nauwkeurige en schone applicaties zoals het positioneren in vacuüm.
Vanaf nu kan iedereen weer artikelen insturen voor de komende prijsvraag. Heb je een interessant onderwerp dat gerelateerd is aan vacuümtechniek, schroom dan niet en schrijf erover! Wij ontvangen het graag en onze lezers zijn benieuwd naar je verhaal. Geplaatste artikelen van studenten/promovendi worden altijd beloond met 250 euro!
Hans van Eck
voorzitter beoordelingscommissie 2020

Kingstone Ion Implanter for sale
2020-04-17
The implanter at TNO Energy Transition, location Petten, is no longer necessary for our processing. It has been used from 2014-2019 in cooperation with Tempress systems. The implanter has exclusively been used for P implant from PH3. Current status is completely cleaned by Solutions On Silicon to have it ready for transport/dismantling or re-use. The implanter can operate semi-automatic on loadings for solar cell implant. First contact can be made to Eelko Hoek, Eelko.hoek@tno.nl, but it will in most cases be redirected to Solutions On Silicon, they are taking care of sale of the implanter.

Postponed: NEVAC DAY 2020, ARCNL Amsterdam
2020-02-07
Postponed due to COVID-19. More information will follow

The NEVAC Symposium 2020 is organized by the Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL). We offer an attractive program of lectures, posters, exhibition, the NEVAC Annual Meeting and lab tour of ARCNL. As usual the symposium is free of charge for members of the NEVAC.

Organizers
Prof. Joost Frenken
Dr. Jan Verhoeven
Dr. Roland Bliem

Location
Amsterdam Science Park Congress Center (lectures, posters, exhibition, lunch)
Science Park 125, 1098 XG Amsterdam
ARCNL, Advanced Research Center for Nanolithography (lab tour, drinks)
Science Park 106, 1098 XG Amsterdam

Program 2020
09.30 Arrival + Coffee (Amsterdam Science Park Congress Center)

10.00 PLENARY SESSION
- Ron Heeren (Maastricht University): Ions, Images and Innovation: How molecular microscopes make medicine more precise
- Rutger Schlatmann (Helmholtz Zentrum, Berlin): Pushing solar energy conversion beyond today´s efficiency and cost limits
- NEVAC-Prize, including lecture

11.45 NEVAC Annual Meeting + Lunch
11.45 Lunch + Poster Session

13.30 PARALLEL SESSION A
- Eric Louis (University of Twente): Recent developments in optics for EUV-lithography
- Gosse de Vries (ASML, Veldhoven): EUV lithography and its vacuum of a kind
- Bart Weber (ARCNL, Amsterdam): Why does friction limit our ability to make smart phones smarter?

13.30 PARALLEL SESSION B
- Diederik Depla (Ghent University): Impurity dominated film growth
- Thomas Lucas (Eindhoven University of Technology & ARCNL): Smart*Light: A Compact Inverse Compton X-ray Source
- Mehdi Saedi (Leiden University): Formation of two-dimensional materials on liquid metal catalysts: An in situ investigation

15.00 Tea break

15.30 PLENARY SESSION
Ulrike Diebold (Vienna University of Technology): Oxide Surfaces at the Atomic Scale

16.15 Transfer to ARCNL (5 minutes walking to MATRIX-VII Building)
Lab tour ARCNL
Drinks
18.00 END

Registration
Registration is required to participate in the NEVAC Symposium 2020. Registration is free of charge for NEVAC members.
For non NEVAC members, a modest fee of € 25 is requested.

More information will follow

Student of promovendus? Win 15 minutes of fame & 1000 euro!
2020-01-20
(Scroll down for English)
De Nederlandse Vacuümvereniging (NEVAC) reikt ieder jaar een prijs uit van 1000 euro voor het beste ingezonden artikel voor het NEVAC blad, geschreven door een student of promovendus. Het artikel, van ongeveer 2000 woorden, moet gaan over eigen onderzoek waarin het gebruik van
vacuümtechniek wordt toegelicht.
De lezerskring bestaat uit onderzoekers, medewerkers van bedrijven in de vacuümtechniek, en technici. De kunst is dus helder te schrijven voor dit brede publiek. De winnaar mag een lezing geven tijdens de NEVAC-dag, in de lente van volgend jaar.
Er wordt één winnaar aangewezen door de jury, maar alle gepubliceerde artikelen van studenten en promovendi worden door de NEVAC beloond met 250 euro.
Niet-Nederlandstaligen mogen in het Engels schrijven.
De deadline is 1 maart 2020. Inzendingen kunnen naar: redactie@nevac.nl
Uitgebreide richtlijnen voor het artikel


Each year the Dutch Vacuum Society (NEVAC) awards a prize of 1000 Euro to the student who writes the best article, related to vacuum technology, for the NEVAC blad.
The article (around 2000 words), should describe your research and focus on the vacuum technology used.
The readers of the magazine are researchers, vacuum technology company members, and technicians. Your assignment is to write an appealing story for this wide audience.
The winner is invited to present the winning paper during the NEVAC-dag in spring next year.
Only one winner will be appointed, but NEVAC rewards all published articles, written by students, with 250 Euro.
If Dutch is not your native language, you are allowed to write in English.
The deadline is 1 March 2020. Send your contribution to: redactie@nevac.nl
Guidelines for the article are published here

Wanted: speakers for IUVSTA webinars
2019-11-27
Following 2 successful attempts in the past years, the Education Committee of IUVSTA is now officially launching the "IUVSTA Webinars" as a part of the Union commitment with the Education in Science, Innovation and Technology and its worldwide promotion.
The webinars focus on fundamental aspects as well innovation and applications, covering the theoretical and/or experimental approaches.
Technical webinars, as well as real time experiments, will be very welcome as well.
The speakers will have all the support and detailed information regarding practical aspects of webinars.
The webinars will be announced worldwide, and it will have a link to the IUVSTA website.
We believe this will be also an opportunity for the speakers to enlarge his/her scientific network.
The possibility of other kinds of support for the speaker can be directly discussed with him/her.
The candidates should send the proposals to the relevant Scientific Division and to the Webinar Team at the e-mail address iuvstawebinar@iuvsta.org.

Commissie Opleidingen zoekt nieuwe leden
2019-10-14
De Commissie Opleidingen van de NEVAC zoekt nieuwe leden om de kwaliteit van het onderwijs en de examens in de toekomst te waarborgen.
Daarvoor zoeken we vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan het vaststellen van de examens voor de cursus “Vacuumtechniek” & “Elementaire Vacuumtechniek”.
Daarnaast is ook gelegenheid om als docent van de cursussen aan de slag te gaan waarvoor je een vergoeding ontvangt van de cursusleider.
Voor dit werk is interesse in (hoog)vacuumtechniek en ruime ervaring met diverse vacuumapparatuur gewenst.

Het commissiewerk houdt in:

• Voorbereiden van één vraagstuk voor het examen Vacuumtechniek of “Elementair Vacuumtechniek” (ca. 3 uur)
• Eén dag per jaar deelnemen aan vergadering van de examencommissie voor het vaststellen van de examens
• Nakijken van examens (tegen vergoeding), éénmaal per jaar, (ca. 2-3 uur)

Mocht je interesse hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ondergetekenden. We lichten het werk graag even toe.

Met vriendelijke groet,
Dick van Langeveld 06 29561797
David Schijve 06 51674214

Foto's NEVAC-dag 2019
2019-07-11
Tijdens de NEVAC-dag, dit jaar op 17 mei in Nijmegen, werd duidelijk hoe breed het spectrum van de vacuümtechniek in Nederland is. Joost Bakker, onderzoeker bij het FELIX Laboratorium, stelde dit jaar het programma samen. Naast het lezingenprogramma, de posters van jonge onderzoekers en de bedrijvenmarkt stond er een bezoek aan het sinds kort gecombineerde High Field Magnet Laboratory (HFML) en het FELIX Laboratorium op het programma.
Bekijk hier de foto's

Tahsin Faraz (TU/e) wint de NEVAC-prijs 2019
2019-04-11
Tahsin Faraz is dit jaar de winnaar van de prijs van de Nederlandse Vacuümvereniging, NEVAC. Zijn prijswinnende artikel heeft de titel Ion energy control during plasma-enhanced atomic layer deposition: Enabling materials control and selective processing in the third dimension.
Elektronische onderdelen van computers en andere apparaten worden steeds kleiner. Daarom worden er steeds nieuwe technieken ontwikkeld voor het bouwen van driedimensionale structuren op de kleinste schaal. Een manier om dat voor elkaar te krijgen heet atoomlaagdepositie. Hierin worden atomen gebruikt als een soort lego voor het zeer precies bouwen van dunne lagen en ultrakleine structuren. Dit gebeurt in het befaamde laboratorium van professor Erwin Kessels aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar Tahsin Faraz werkt als promovendus. Hij beschrijft hij hoe hij atoomlaagdepositie toepast in combinatie met een plasma (een gas met veel vrije elektronen en ionen). Op deze manier ontstaan nieuwe mogelijkheden voor het bouwen van driedimensionale structuren op atomaire schaal. Dit werk vindt plaats in een vacuümopstelling met de mogelijkheid voor het genereren van een plasma. Door de zeer lage druk kunnen de gebruikte stoffen zonder verontreinigingen toegepast worden.

Het artikel is opgenomen in het aprilnummer 2019 van het NEVAC blad en het is vrij beschikbaar.

De Nederlandse Vacuümvereniging NEVAC wil met de prijs stimuleren dat jonge wetenschappers op een heldere manier schrijven over hun werk en de vacuümtechniek die ze daarbij gebruiken.
De prijs van 1000 euro wordt uitgereikt op de komende NEVAC-dag, vrijdag 17 mei bij het FELIX Laboratorium in Nijmegen. Tahsin Faraz zal daar een korte voordracht houden over zijn werk. Meer informatie en aanmelding: zie de NEVAC-dag in de agenda op deze website.

NEVAC-prijs 2020
Studenten en promovendi kunnen in 2020 weer 1000 euro winnen: de NEVAC-prijs voor het beste ingezonden artikel – met een omvang van ongeveer 2000 woorden – over eigen onderzoek waarin het gebruik van vacuümtechniek wordt toegelicht. Stuur het artikel uiterlijk 1 februari 2020 naar redactie@nevac.nl. De winnaar mag een lezing geven tijdens de NEVAC-dag in het voorjaar van 2020. Dat is goed voor de outreach van je groep in de richting van de vacuümtechnische gemeenschap in Nederland.
Er wordt één winnaar aangewezen door de jury, maar alle gepubliceerde artikelen van studenten en promovendi worden door de NEVAC beloond met 250 euro. Niet-Nederlandstalige studenten mogen een Engelstalig artikel insturen. Kijk hier voor uitgebreide richtlijnen.
Ken je iemand die het NEVAC blad niet leest en wel een toepasselijk artikel kan schrijven, wijs die persoon dan op de mogelijkheid om deel te nemen.

NEVAC day 2019: 17 May, Nijmegen
2019-03-14
On May 17, Radboud University and the FELIX Laboratory will host the annual meeting of the Dutch Vacuum Society (NEVAC).
The program will consist of a number of vacuum related scientific talks, as well as a few vacuum technical contributions.
Among the speakers are Jos Oomens (Radboud University), Ageeth Bol (Eindhoven University of Technology), Ludo Juurlink (University of Leiden), as well as two representatives of the Delft Hyperloop team. Part of the day is a tour of the FELIX free-electron laser facility.

For questions, please contact the organizing chair, Joost Bakker, j.bakker@ru.nl

Programme:
9.30 Registration
10.00 Welcome and opening
10.05 The physical and chemical basis for defect-controlled surface reactions, Ludo Juurlink, Leiden Institute of Chemistry
10.50 Microwave plasma for O2 based chemistry, Marcus Schott, MKS
11.10 The FELIX free-electron lasers and their vacuum systems, René van Buuren, FELIX Laboratory
11.40 NEVAC Prize winner: Ion energy control during plasma-enhanced atomic layer deposition: Enabling materials control and selective processing in the third dimension, Tahsin Faraz, Dept. of Applied Physics, Eindhoven University of Technology
12.00 General meeting NEVAC
12.30 Student and postdoc poster session, exhibition, lunch
13.30 FELIX Laboratory Tour
14.30 Plasma-enhanced atomic layer deposition of transition metal dichalcogenides: from 2D monolayers to 3D vertical nanofins, Ageeth Bol, Dept. of Applied Physics, Eindhoven University of Technology
15.15 Infrared ion spectroscopy: new ways to structure determination in analytical mass spectrometry, Jos Oomens, FELIX Laboratory, Radboud University, Nijmegen
16.00 Coffee break
16.20 Adaptive XUV mirrors based on piezoelectric film actuator, Mohammadreza Nematollahi, MESA+ Institute for Nanotechnology, University of Twente
16.40 Delft Hyperloop: design challenges for a low-pressure environment power system, Laura Croes / Roland Mulder, , Delft University of Technology
17.15 Conclusion
17.20 Reception, drinks

FELIX Laboratory, Radboud University
Linnaeusgebouw, Heyendaalseweg 137 6525 AJ Nijmegen

Doe mee en win de NEVAC-prijs van 1000 euro (English below)
2018-11-29
Studenten en promovendi kunnen in 2019 weer 1000 euro winnen: de NEVAC-prijs voor het beste ingezonden artikel – met een omvang van ongeveer 2000 woorden – over eigen onderzoek waarin het gebruik van vacuümtechniek wordt toegelicht. Stuur het artikel uiterlijk 24 februari 2019 naar redactie@nevac.nl. De winnaar mag een lezing geven tijdens de NEVAC-dag in Nijmegen, vrijdag 17 mei 2019. Dat is goed voor de outreach van je groep in de richting van de vacuümtechnische gemeenschap in Nederland.
Er wordt één winnaar aangewezen door de jury, maar alle gepubliceerde artikelen van studenten en promovendi worden door de NEVAC beloond met 250 euro. Niet-Nederlandstalige studenten mogen een Engelstalig artikel insturen. Kijk hier voor uitgebreide richtlijnen.
Ken je iemand die het NEVAC blad niet leest en wel een toepasselijk artikel kan schrijven, wijs die persoon dan op de mogelijkheid om deel te nemen.

Each year the Dutch Vacuum Society (NEVAC) awards a prize of 1000 Euro to the student who writes the best article, related to vacuum technology, for the NEVAC blad. The article (around 2000 words), should describe your research and focus on the vacuum technology used. The readers of the magazine are researchers, vacuum technology company members, and technicians. Your assignment is to write an appealing story for this wide audience.
The winner is invited to present the winning paper during the NEVAC-dag, Friday 17 May 2019 at Radboud University in Nijmegen.
Only one winner will be appointed, but NEVAC rewards all published articles, written by students, with 250 Euro.
If Dutch is not your native language, you are allowed to write in English.
The deadline is 24 Februari 2019. Send your contribution to: redactie@nevac.nl.

Guidelines for the article are published here

Werkgroep Nano, Micro, Productreinheid
2018-10-20
De Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN) is begin van dit jaar gestart met de werkgroep 'Nano, Micro, Productreinheid'. Deze werkgroep heeft als doel een richtlijn op te stellen hoe schoon te produceren voor de micro- en nano-industrie. De richtlijn heeft als doel de gehele keten te beschrijven: om te beginnen met hoe de eindgebruiker de vacuümreinheidseis moet opstellen, realistisch en meetbaar. En van materiaalselectie tot hoe het product uiteindelijk te verpakken. De insteek is te kijken of vacuümreinheid via de cleanroomnorm 14644-9 (deeltjescontaminatie) en 14644-10 (chemische contaminatie) te specificeren is en ook aan te tonen. De richtlijn wordt dus van belang voor zowel de opdrachtgever/afnemer als de leverancier van het product.
Freek Molkenboer

Einstein Telescoop en vacuümtechniek
2018-09-29
Op 27 september vond de Big Science Industriedag plaats bij VDL Science & Technology in Eindhoven. Het middagprogramma was gewijd aan de ontwikkeling van de Einstein Telescoop (ET, zie ook NEVAC blad 2018-1) en ET Pathfinder, een R&D-faciliteit waar de technologieën voor de Einstein Telescoop ontwikkeld worden. Een belangrijk deel van het beschikbare geld zal besteed worden aan vacuümtechniek. Frank Linde (Nikhef) gaf een presentatie over zwaartekrachtsgolven, ET, ET Pathfinder, en de rol van de industrie daarbij. Zijn presentatie staat online.
Meer informatie bij Jan Visser, ILO voor de Einstein Telescoop, janvs@nikhef.nl

Nominaties Science and Technology Prize IUVSTA
2018-09-07
De IUVSTA heeft een Call for Nominations uitgestuurd voor het nomineren van kandidaten voor twee driejaarlijkse prijzen:

1). IUVSTA Prize for Science
Een prijs voor experimenteel of theoretisch onderzoek in vacuüm gerelateerde wetenschap, techniek of toepassingen.

2). IUVSTA Prize for Technology
Een prijs voor nieuwe vacuümtechnologie en -instrumentatie die internationaal van belang is.

Deadline voor de nominaties: 25 januari 2019

60 jaar IUVSTA
2018-08-01
Tijdens het eerste International Congress on Vacuum Technology in Namen in juni 1958 werd besloten een internationale organisatie op te richten voor vacuümgerelateerde wetenschap en technologie. Het werd de International Organization for Vacuum Science and Technology (IOVST), die in 1962 werd omgevormd in de International Union for Vacuum Science, Technique and Applications (IUVSTA).
Het doel van de organisatie is informatie verspreiden over en opleidingen bevorderen in vacuüm-gerelateerde wetenschap en technologie; het organiseren van internationale congressen. Dit alles gebeurt in samenwerking met nationale en internationale organisaties. Inmiddels zijn dertig nationale vacuümverenigingen aangesloten bij IUVSTA, waaronder de NEVAC.
Het 60-jarig bestaan is dit jaar in juni gevierd tijdens het European Vacuum Congress in Genève. Ook verscheen er een boek over de geschiedenis van de IUVSTA, waarin bovendien een korte geschiedenis is opgenomen van alle deelnemende vacuümverenigingen. Voorzitter Ingmar Swart verzorgde de update van de bijdrage over de NEVAC. Dit boek is online beschikbaar.

2018-06-20
Foto's NEVAC-dag 2018, Universiteit Twente
Gemaakt door Elroy van Sloten

bekijk de foto's


Eric Louis; Hans Fredriksson; Hans van Eck; Jeroen Westerhout; Kees-Jan Weststrate; Richard Al; Richard van de Sanden; Robert Pearce; Theo Mulder; Vadim Banine;
2017-12-13
Foto's van de NEVAC-dag, 12 mei bij DIFFER in Eindhoven.

Fotograaf: Bram Lamers

bekijk de foto's


Stein van Eden (DIFFER) wint de NEVAC-prijs 2017
2017-03-27
In het prijswinnende artikel Stralingsenergie meten in een fusiereactor beschrijft Stein van Eden een nieuwe techniek voor het meten van het stralingsverlies van een plasma met een zogenaamde InfraRood-Video-Bolometer (IRVB), waarmee de stralingsniveaus in een fusieplasma gevisualiseerd kunnen worden. Het artikel geeft een inkijkje in de ontwikkeling van dit systeem voor de National Spherical Torus Experiment Upgrade in Princeton, Verenigde
Staten. In het bijzonder wordt het onderzoek naar het afpompen en beluchten van de
module met een detectorfolie beschreven. Het blijkt nog geen koud kunstje om dit folie heel te houden tijdens het werken in het vacuum.

Het artikel is opgenomen in het aprilnummer van het NEVAC blad.

De Nederlandse Vacuümvereniging NEVAC wil met de prijs stimuleren dat jonge wetenschappers op een heldere manier schrijven over hun werk en de vacuümtechniek die ze daarbij gebruiken.

De prijs van 1000 euro wordt uitgereikt op de komende NEVAC-dag, vrijdag 12 mei bij DIFFER in Eindhoven. De winnaar zal daar een korte voordracht houden over zijn werk.

Martijn Vos (TU/e) wint de NEVAC-prijs 2016
2016-03-31
In het prijswinnende artikel Een nieuw atoomlaagdepositieproces voor efficiëntere zonnecellen beschrijft Martijn Vos een nieuwe techniek voor het maken van zonnecellen met een hoger rendement. Het artikel is opgenomen in het aprilnummer van het NEVAC blad.

Martijn Vos is promovendus in de groep Plasma and Material Processing van prof.dr.ir. Erwin Kessels aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij werkt aan nieuwe toepassingen van atoomlaagdepositie, een techniek die interessante mogelijkheden biedt voor de zonnecelindustrie. Hiermee kunnen zeer dunne lagen, van slechts enkele nanometers dik, van speciale materialen gemaakt worden. Deze 'films' worden zo met zeer grote controle over de dikte én de materiaaleigenschappen aangebracht. In zijn artikel beschrijft Martijn nieuw proces voor het maken van dunne lagen molybdeenoxide (MoOx) en hoe dit proces mogelijk gebruikt kan worden om het rendement te verhogen van zonnecellen van het zogenaamde type 'silicium-heterojunctie'. Het op deze nieuwe manier gemaakte materiaal is zeer puur en transparant. Daarom worden er goede prestaties verwacht van zonnecellen met MoOx.

De Nederlandse Vacuümvereniging NEVAC wil met de prijs stimuleren dat jonge wetenschappers op een heldere manier schrijven over hun werk en de vacuümtechniek die ze daarbij gebruiken.

De prijs van 1000 euro wordt uitgereikt op de komende NEVAC-dag, vrijdag 27 mei in het Gorlaeus Laboratorium van de Universiteit Leiden. De winnaar zal daar een korte voordracht houden over zijn werk.

Bart Macco wint de James Harper Award
2015-10-26
Bart Macco, promovendus aan de TU Eindhoven in de groep Plasma and Materials Processing (PMP) en winnaar van de NEVAC prijs 2013, heeft op maandag 19 oktober 2015 tijdens het symposium van de AVS in San Jose, California, de James Harper Award gewonnen van de AVS Thin Film Division. Bart deed met drie andere promovendi van Amerikaanse universiteiten mee aan de TED-talk Competition. Zijn praatje van 15 minuten was getiteld Why we should be using In2O3:H for our solar cells. De presentaties werden beoordeeld op inhoud, originaliteit en presentatie door een jury bestaande uit leden van de Thin Film Division van de AVS. Bart Macco ontving de eerste prijs van 800 dollar.

Op de foto Bart Macco (rechts) en zijn promotor Erwin Kessels (links) tijdens het symposium van de AVS in San Jose.[javascript protected email address]