Agenda

Clean Event Design, production, assembly and packaging An experts view on cleanliness
The cleaning of components is one of the critical steps in modern production processes. Whether it comes to ensuring the required cleanliness for subsequent steps in the process, or guaranteeing the quality and functionality of the component to be cleaned, the cleaning of components is a crucial step in many industries, such as metal working and processing, automotive, medical technology, and aerospace.
Website
AVS Webinar: Atomic Layer Deposition from an Applications Location: Virtual/Online

Website

Over the last two decades Atomic Layer Deposition (ALD) has become a key enabling method with a multitude of applications benefiting from the (ultra)thin films that can be prepared with precise thickness control and with unparalleled uniformity and conformality on substrates with a demanding surface topology.

In this webinar the method of ALD will be presented with a focus on various applications of ALD: both in the lab and in the fab; from high volume manufacturing to niche markets; from emerging technologies to proof-of-concepts. Special attention will be given to the key features that ALD provides for these specific applications as well as the associated ALD configurations and types of equipment.
91st IUVSTA Workshop “Surface Chemistry of Catalytic Systems” Rehevot, Israel
Chemical reactions occurring at the solid/gas and solid/liquid interfaces control the functionality of a variety of energy materials used in fuel cells, batteries, and catalysts. Development of various tools that enables collecting spectroscopy and microscopy data at the molecular level and at the lower nanometer scale is essential for providing new insights into chemical reactions on energy-related interfaces. The workshop will focus on the recent technical developments of spectroscopy and microscopy techniques and their utilization for basic understanding of energy materials. More specifically, this workshop will explore the development of ambient pressure x-ray and vibrational spectroscopies and scanning probe microscopies, and their utilization on monitoring the surface reactions on heterogeneous catalysts.
Website
60 jaar NEVAC Het zestigjarig bestaan van de NEVAC wordt gevierd in Museum Boerhaave in Leiden.
Noteer deze datum alvast in je agenda!
Fysica 2022 In 2022 FYSICA will take place on Friday 22 April. Block this date in your diary!

meer agenda

Basisboek vacuümtechniek

Geheel herziene versie van het in 2000 door de Nederlandse Vacuümvereniging NEVAC uitgegeven Basisboek Vacuümtechniek, inmiddels uitgegroeid tot een erkend Nederlandstalig standaardwerk en met twee herdrukken bestseller op het vakgebied der vacuümtechniek in het Nederlandse taalgebied. Deze nieuwe 774 pagina's tellende editie bevat alle actuele informatie voor iedereen werkzaam in vacuümgerelateerde research, instrumentatie, ontwikkeling, productie of marketing.
De auteurs presenteren diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van pompen (o.a. MDP/zijkanaalpomp en nieuwe varianten getter-ionenpompen), drukmeting (kwartskristal frictiemanometer) en partiële drukmeters (autoresonant trap massaspectrometer). Het gedeelte over lekdetectie is volledig herzien. Meer nadruk ligt op lekdetectie via het tegenstroomprincipe, waarvan de maximaal haalbare gevoeligheid het afgelopen decennium aanzienlijk is toegenomen. Er worden twee nieuwe "van-binnen-naar-buiten" (inside-out) lekdetectiemethoden behandeld: de atmosfeermethode en 'bombing'. Het arsenaal aan beschikbare instrumenten voor lekdetectie is uitgebreid met multigas snuffelsystemen, waterstoflekdetector en Penning-snuffelaar. Het hoofdstuk over reinigingsprocedures is aangepast aan de veranderde inzichten op dit gebied en meer gericht op complete vacuümsystemen. Tenslotte is een aantal afbeeldingen toegevoegd of vernieuwd. Al met al vormt het boek een onmisbare hulpbron voor onderzoekers, ingenieurs, onderhoudspersoneel en verkoopmanagers die zich bezighouden met vacuümgerelateerde onderwerpen. Ruime aandacht wordt besteed aan zowel relevante fysische modellen als hedendaagse vacuümapparatuur.
Achttien jaar gebruik van de eerste editie in talloze vacuümcursussen heeft bewezen dat het boek niet alleen een uitstekend naslagwerk is, maar ook een voortreffelijk cursusboek vanwege zijn unieke "getrapte" structuur, waarbij de specifiek voor HBO'ers en academici bedoelde verdiepingsstof met een kantlijnstreep is gemarkeerd. Zónder verdiepingsstof resteert een samenhangend en helder opgezet cursusboek op MBO-niveau. Als het ware "twee boeken in een". Perfect geschikt voor (gecombineerd) vacuümonderwijs op hoger en middelbaar niveau. Om de aantrekkelijkheid als cursusboek verder te vergroten, zijn in deze tweede editie niet alleen de korte antwoorden bij de hoofdstukoefeningen opgenomen, maar ook hun complete uitwerkingen. Cursisten zullen het boek ervaren als een synthese van fundamentele vacuümfysica en moderne praktijk.
Het Basisboek Vacuümtechniek is een uitgave onder auspiciën van de NEVAC, die hiermee passende inhoud geeft aan een van haar belangrijke doelstellingen, namelijk de verbreiding van kennis op het vakgebied der vacuümtechniek.
Terug naar overzicht boeken vacuümtechniek[javascript protected email address]